PIANKA NATRYSKOWA

Otwarto komórkowa

najczęściej stosowana i najlepszy wybór, jeśli chodzi o ocieplenie poddasza.

Zamknięto komórkowa

Struktura zamkniętej komórki to najczęściej najlepszy wybór, jeśli chodzi o ocieplenie fundamentów, stropów, ścian czy instalacji ziemnych.

Firma Thermodom oferuje dwa rodzaje pianki natryskowej

Główną różnicą miedzy nimi jest struktura piany zmieniająca ich zalety oraz zastosowania. Natryskiwana izolacja piankowa jest uniwersalnym materiałem, który jest dostępny w różnych wariantach o odrębnych właściwościach fizycznych i gęstości.

Jako fachowcy w tej dziedzinie pomożemy Wam poznać i dobrać indywidulanie do potrzeb strukturę właściwego typu, dając gwarancję skutecznej izolacji natryskowej.

Otwarto komórkowa - najczęściej stosowana i najlepszy wybór, jeśli chodzi o ocieplenie poddasza. O pianie mówi się, że jest otwarto komórkowa, jeśli przynajmniej 90% jej komórek ma otwartą strukturę. Pianka o otwartej konstrukcji komórek jest miękką natryskiwaną pianką izolacyjną, odpowiednia przede wszystkim do zastosowania we wnętrzach do takich celów, jak izolacja ścian, stropów, poddaszy, między krokwiami.

Zamknięto komórkowa - struktura zamkniętej komórki to najczęściej najlepszy wybór, jeśli chodzi o ocieplenie fundamentów, stropów, ścian czy instalacji ziemnych. Piany zamknięto komórkowe charakteryzuje wodoodporność i nienasiąkliwość, co umożliwia stosowanie tej pianki również jako materiału hydro izolacyjnego.

CO TO JEST PIANKA POULITERANOWA?

Poliuretan jest materiałem powszechnie znanym i używanym w przemyśle chemicznym, samochodowym czy odzieżowym .Najbardziej popularna formą tego materiału jest pianka - w zależności od zastosowania może przybierać formy od bardzo elastycznych po bardzo sztywne i twarde.

Pierwsze instalacje sztywnej natryskowej piany poliuretanowej to lata 50-te ubiegłego wieku i od tego czasu ten rodzaj izolacji okazał się najlepszym oraz najtrwalszym sposobem na docieplenia.

Piana poliuretanowa powstaje w wyniku połączenia dwóch składników jakimi są poliol (żywica) i izocyjanian (utwardzacz). Połączone komponenty, pod wpływem ciśnienia wytworzonego w reaktorze natryskowym, tworzą pianę poliuretanową zwaną również pianą PUR. Piana jest aplikowana na izolowane elementy i tworzy powłokę izolującą. W momencie zmieszania składników następuje gwałtowny przyrost objętości powstającej powłoki, efektem czego jest idealne wypełnienie wszystkich wolnych i niedostępnych przestrzeni. Pianę PUR można stosować zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz obiektów budowlanych.

Naszą firma oferuje docieplenie metodą natrysku piany poliuretanowej ,która jest bezkonkurencyjną i nowoczesną metodą izolacji stosowaną w budownictwie na całym świecie.

W Polsce coraz więcej inwestorów dostrzega przewagę izolacji natryskowych nad tradycyjnymi materiałami izolacyjnymi w tym wełny mineralnej . Piana PUR przede wszystkim:

 • posiada kilkunastokrotnie wyższy opór cieplny niż: styropian, wełna mineralna, korek, płyta pilśniowa, drewno,   gazobeton czy cegła

 • nie nasiąka i nie jest higroskopijna tak jak wełna mineralna

 • z upływem czasu nie obwiesza się

 • nie utlenia się w podwyższonej temperaturze i nie jest łatwopalna jak styropian

 • nie posiada narażonych na przeciekanie szczelin na łączeniach

 • umożliwia dyfuzję pary wodnej z pomieszczeń, dając efekt „oddychania” przegrody

 • jej parametry fizyczne nie ulegają zmianie, docieplenie pianką poliuretanową jest trwałe w czasie

 • ocieplenie pianką poliuretanową spełnia wymagania standardu budownictwa energooszczędnego i pasywnego

 • charakteryzuje się niskimi wartościami współczynnika przewodzenia ciepła,

 • zmniejsza sezonowe zapotrzebowanie poboru energii na ogrzewanie budynku,

 • można stosować ja na wszystkie suche i oczyszczone podłoża, np. papę bitumiczną, eternit, beton, drew no, blachę

 • pianka poliuretanowa posiada podwyższoną odporność na działanie wielu czynników chemicznych i biologicznych

 • jest odporna na agresywne środowisko chemiczne (odporna na kwasy, zasady, spaliny przemysłowe, oleje mineralne, benzynę, olej napędowy, rozpuszczalniki)

 • jest obojętna chemicznie, nietoksyczna, nie wydziela ostrego zapachu w czasie natrysku i jest bezwonna w czasie użytkowania budynku, nie zawiera formaldehydów, dwutlenku węgla i innych niebezpiecznych gazów

 • pianka poliuretanowa jest ekologiczna – może mieć bezpośredni kontakt z żywnością, doskonale nadaje się zatem do ociepleń budynków inwentarskich, ociepleń kurników czy też chłodni

 • nie wywołuje reakcji alergicznych u ludzi i zwierząt (ocieplenia kurników, ocieplenia obór)

PARAMETRY TECHNICZNE PIANKI PUR

Zastosowanie pianki PUR jako powłoki ochronnej gwarantuje:
– odporność na czynniki biologiczne (miedzy innymi grzyby, pleśń, insekty i gryzonie)
– odporność na czynniki chemiczne
– wysoka wodoodporność
– doskonała ochrona przed korozją
– bardzo dobra izolacja akustyczna
– pewne zabezpieczenie przed tzw. punktem rosy, niezależnie od pory roku

WŁAŚCIWOŚCI PIANKI Otwarto komórkowej:

– Gęstość pozorna [kg/m3] ∼10 +- 20 %
– Przewodnictwo cieplne λ 0,034-0,037 [W/mK] – Nasiąkliwość wodą przy częściowym zanurzeniu  ≤ 12 [kg/m2] – Zawartość komórek otwartych [%] min. 90 PN -ISO 4590
– Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień: Klasa E PN-EN 13501-1+A1:2010 dla pianki bez okładzin.
– Klasyfikacja w zakresie zdolności samo gaśnięcia: samogasnący PN 88/C-89297
– Przepuszczalność pary wodnej MU3 PN-EN 12086:2001

WŁAŚCIWOŚCI PIANKI Zamknięto komórkowej:

– Gęstość pozorna [kg/m3] 37 +- 10 %
– Przewodnictwo cieplne λ 0,022 [W/mK] – Nasiąkliwość wodą po 28 dniach przy całkowitym zanurzeniu ≤ 0,2 [%, v/v] PN-EN 12087:2000
– Zmiana wymiarów liniowych, %, po 48 h w temp. + 70oC i wilg. wzgl. 90 %, w kierunku:
– długości i szerokości ≤ 5%
– grubości (kierunek wzrostu pianki w formie) ≤ 4%
– Zawartość komórek zamkniętych [%] min. 90 PN -ISO 4590
– Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień: Klasa E reakcji na ogień PN-EN 13501-1:2007
– Klasyfikacja w zakresie zdolności samo gaśnięcia: samogasnący PN-88/C-89297
– Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej [ μ ] 30 +- 10 PN-EN 12086:2001

 

PORÓWNANIE Z INNYMI MATERIAŁAMI

 

 

Skontaktuj się z nami!

DAJEMY CIEPŁO ZA ZAUFANIE 

 

jesteśmy także na: